Radio Mania

Sci-Tech

Probabilitatea ca AI să distrugă umanitatea: Un scenariu pesimist

Probabilitatea ca AI să distrugă umanitatea: Un scenariu pesimist

Pe măsură ce Inteligența Artificială (AI) avansează, apar din ce în ce mai multe dezbateri privind riscurile asociate cu aceasta.

Unii cercetători avertizează că AI ar putea reprezenta o amenințare existențială pentru umanitate.

Scenariul Pesimist al Cercetătorului Roman Yampolskiy

Roman Yampolskiy, cercetător în domeniul AI la Universitatea din Louisville, susține că probabilitatea ca AI să distrugă umanitatea este de 99,9% în următorii 100 de ani.

Argumentul său se bazează pe complexitatea necesară pentru a crea software fără erori, o sarcină pe care o consideră extrem de dificilă.

Ce Spune Chat GPT 4.0?

Chat GPT 4.0 oferă o viziune mai echilibrată asupra riscurilor asociate cu AI:

Stadiul Actual al Tehnologiei AI

  • Tehnologii Specializate: Majoritatea sistemelor AI actuale sunt specializate pentru sarcini specifice și nu posedă inteligență generală.
  • Inteligența Artificială Generală (AGI): AGI, capabilă de învățare și aplicare a inteligenței în diverse domenii, nu a fost încă realizată și presupune provocări tehnice majore.

Scenarii de Risc

  • Utilizarea Abuzivă: AI ar putea fi folosită pentru crearea de arme autonome, atacuri cibernetice sau manipularea informațiilor.
  • Problema Controlului: Este esențial ca AGI să fie aliniată cu valorile umane pentru a evita obiective dăunătoare.
  • Consecințe Neintenționate: AI bine intenționată ar putea provoca daune colaterale în efortul de a optimiza un obiectiv specific.

Opiniile Experților

  • Optimiști: Cred că AI poate fi benefică prin dezvoltare atentă, reglementare și considerații etice.
  • Pesimiști: Avertizează că riscurile sunt prea mari și cer cercetări urgente în siguranța AI și cadre de reglementare robuste.

Strategii de Atenuare

  • Cercetare în Siguranța AI: Dezvoltarea de metode pentru a asigura că sistemele AI sunt controlabile și aliniate cu valorile umane.
  • Ghiduri Etice: Stabilirea de standarde etice pentru dezvoltarea și implementarea AI.
  • Reglementare și Guvernanță: Politici pentru prevenirea utilizării abuzive și promovarea utilizărilor benefice ale AI.

Concluzie

Deși riscul ca AI să cauzeze daune catastrofale nu este zero, acesta poate fi atenuat prin măsuri proactive în cercetare, etică și politică.

Asigurarea dezvoltării și implementării sigure a AI necesită cooperarea tehnologiștilor, factorilor de decizie politică și societății în ansamblu.


Foto: julien Tromeur – Unsplash