Radio Mania

Interne

Legea Responsabilității Fiscale: Înghețarea Pensiilor și Salariilor

Legea Responsabilității Fiscale: Înghețarea Pensiilor și Salariilor

Legea Responsabilității Fiscale: Înghețarea Pensiilor și Salariilor Bugetarilor

Legea Responsabilității Fiscale: Impact și Măsuri Necesare pentru Guvernul Ciolacu
În contextul actual, Guvernul Ciolacu trebuie să ia în considerare prevederile Legii responsabilității fiscale, care impun măsuri drastice în an electoral pentru a gestiona datoria publică.

Măsuri Necesare Conform Legii Responsabilității Fiscale

Legea stipulează clar că, în cazul depășirii anumitor praguri de datorie publică, guvernul trebuie să adopte măsuri precum înghețarea salariilor bugetarilor și a cheltuielilor sociale și interzicerea majorării pensiilor.

Documentul complet poate fi vizualizat aici.

Situația Actuală a Datoriei Publice
Conform celor mai recente date, datoria publică a României a ajuns la 841,292 miliarde lei în februarie 2024, echivalentul a 52,5% din Produsul Intern Brut (PIB). Această cifră este în creștere, ceea ce necesită intervenții urgente din partea guvernului.

Detaliile Legii Responsabilității Fiscal-Bugetare

Legea responsabilității fiscal-bugetare impune guvernului să prezinte un program public pentru reducerea datoriei și să adopte măsuri de austeritate. Este stipulat că datoria publică nu trebuie să depășească 60% din PIB conform metodologiei Uniunii Europene.

Pragurile de Intervenție și Măsurile Aferente
 1. Datoria între 45% și 50% din PIB:
  • Ministerul Finanțelor Publice trebuie să justifice creșterea datoriei și să prezinte măsuri pentru menținerea acestui indicator la un nivel sustenabil.
 2. Datoria între 50% și 55% din PIB:
  • Guvernul trebuie să prezinte și să aplice rapid un program de reducere a datoriei.
  • Programul include înghețarea cheltuielilor cu salariile din sectorul public și alte măsuri de austeritate.
 3. Datoria între 55% și 60% din PIB:
  • Se aplică măsurile de mai sus și suplimentar, înghețarea cheltuielilor totale privind asistența socială.
  • Aceste măsuri trebuie implementate printr-un act normativ aprobat la nivel de lege, aplicabil în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de semestrul următor celui în care s-a constatat depășirea pragului de datorie publică.

Restricții Suplimentare

În ultimele 180 de zile ale mandatului guvernului, nu se pot promova acte normative care să crească cheltuielile de personal sau pensiile din sectorul bugetar.

Limitări Impuse Ordonatorilor Principali de Credite
Ordonatorii principali de credite, care au primit majorări trimestriale pentru cheltuielile de personal, nu pot acorda premii, plăti ore suplimentare, promova angajați dacă acest lucru implică creșteri de cheltuieli de personal sau scoate la concurs posturi vacante.

Definiția Datoriei Publice

Datoria publică guvernamentală reprezintă totalitatea obligațiilor financiare interne și externe ale statului, provenite din împrumuturi contractate direct sau garantate de Guvern prin Ministerul Finanțelor Publice. Datoria publică externă este formată din obligațiile financiare ale statului față de persoane fizice sau juridice nerezidente în România.

Perspective ale Specialiștilor
Specialiștii consultați de Europa Liberă consideră că, deși nivelul datoriei României nu este foarte mare comparativ cu alte state europene, serviciul datoriei, în special costurile cu dobânzile, este semnificativ în raport cu veniturile statului. Profesorul universitar Bogdan Glăvan subliniază că statul român are venituri relativ mici comparativ cu alte țări europene, ceea ce face ca datoria să fie mai împovărătoare.

În concluzie, este crucial ca Guvernul să respecte prevederile Legii responsabilității fiscale pentru a menține stabilitatea economică a României și a evita creșterea excesivă a datoriei publice.

Foto: Sasun Bughdaryan – Unsplash